headerphoto

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa

NN 93/12

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata zaštite okoliša potrebnih za dodjelu sredstava iz IPARD programa Europske Unije. Za pitanja vezana uz izradu elaborata, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr
Tel./fax.: 01/386-33-91

i posjetite link www.ant.hr/IPARD-program.html

 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2139

Na temelju članka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/08), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 302 »DIVERSIFIKACIJA I RAZVOJ RURALNIH GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI« UNUTAR IPARD PROGRAMA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (»Narodne novine« br. 72/12) u članku 23. stavku 5. riječi »poljoprivrednog gospodarstva« zamjenjuju se riječju »podnositelja«.

Članak 2.

U Prilogu VIII – Lista prihvatljivih izdataka za mjeru 302, kod izdatka 302.1.B.3. naziv prihvatljivog izdatka »Oprema za vanjske i unutarnje sportske terene, dječja igrališta« zamjenjuje se nazivom »Opremanje prostorija za pripremanje i/ili usluživanje hrane i pića (isključujući pribor za jelo)«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/164

Urbroj: 525-08/0473-12-12

Zagreb, 3. kolovoza 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

 

 

 

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata zaštite okoliša potrebnih za dodjelu sredstava iz IPARD programa Europske Unije. Za pitanja vezana uz izradu elaborata, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr
Tel./fax.: 01/386-33-91

i posjetite link www.ant.hr/IPARD-program.html