headerphoto

 

Akcijski plan energetski održivog razvitka

– izrada akcijskih planova - SEAP -

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka. Za pitanja vezana uz izradu akcijskih planova, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

Akcijski plan energetski održivog razvitka

Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP - Sustainable Energy Action Plan) je temeljni dokument koji, na bazi prikupljenih podataka o zatečenom energetskom stanju, identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata energetskih ušteda, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020.

Glavni ciljevi izrade i provedbe Akcijskog plana su:
  • Smanjiti emisije CO2 u svim sektorima provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva, racionalnim upravljanjem potrošnjom, kontinuiranom edukacijom i drugim mjerama;
  • U što većoj mjeri pridonijeti sigurnosti i diversifikaciji energetske opskrbe grada;
  • Smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete;
  • Omogućiti pretvorbu urbanih četvrti u ekološki održiva područja.
 
 

Izvor: http://www.eko.zagreb.hr/default.aspx?id=166
 

Akcijski plan se fokusira na dugoročne pretvorbe energetskih sustava unutar gradova te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz racionalno gospodarenje energijom, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2.
 
Obveze iz Akcijskog plana odnose se na čitavo područje grada, kako javnog tako i privatnog sektora. Plan definira niz potrebnih aktivnosti u sektoru zgradarstva, prometa i javne rasvjete; ne uključuje direktno sektor industrije, budući da sektor industrije nije u neposrednoj nadležnosti gradova te se za njega trebaju razraditi posebne mjere u suradnji sa nadležnim subjektima na lokalnoj i nacionalnoj razini. Akcijski plan u svim svojim segmentima treba biti usuglašen s institucionalnim i zakonskim okvirima na EU, nacionalnoj i lokalnoj razini i donosi se za razdoblje do 2020.  
 
Akcijski plan izrađuje se sukladno Priručniku za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada kojim je Europska komisija propisala metodologiju i način izrade istog u cilju uspoređivanja postignutih rezultata između europskih gradova.
 
U fazi implementacije pojedinih Akcijskih planova, gradovi će Europskoj komisiji podnositi periodična izvješća o implementaciji i napretku u ostvarivanju zadanih ciljeva za što je razvijen i poseban obrazac za izvještavanje.

 

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka. Za pitanja vezana uz izradu akcijskih planova, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr
Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 
   
 

 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014