headerphoto

 

Akcijski plan rasvjete

– izrada akcijskih planova-

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu akcijskih planova potrebnih za održavanje i rekonstrukciju postojeće rasvjete i rasvjetljavanje na području jedinice lokalne samouprave, kao i učešće i suradnju na izradi projekata rasvjete. Za pitanja vezana uz izradu akcijskih planova, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

 

Akcijski plan rasvjete

Krajem 2011. godine izašao je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine broj 114/11), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2012. godine. Tim se zakonom reguliraju pitanja zaštite od svjetlosnog onečišćenja okoliša što podrazumijeva zaštitu od emisije svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i uzrokuje osjećaj bliještanja, ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, zbog neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu na zaštićenim područjima, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba ili zračenjem svjetlosti prema nebu nepotrebno troši električnu energiju te narušava sliku noćnog krajobraza.

 

 
 

Prije:

Poslije:

 

Osim navedenoga, jedan od glavnih ciljeva zaštite od svjetlosnog onečišćenja je i smanjenje utrošene energije za javnu rasvjetu, a time i troškova javne rasvjete, pri čemu se ista ne smanjuje na uštrp nužnog komfora kao i standarda rasvjete.
Ovim je Zakonom regulirano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju provedbu zaštite od svjetlosnog onečišćenja, što se postiže nizom mjera od kojih se ističe izrada akcijskih planova vezano za održavanje i rekonstrukciju postojeće rasvjete i rasvjetljavanje na području jedinice lokalne samouprave te utvrđivanjem izloženosti svjetlosnom onečišćenju i prekomjernoj rasvijetljenosti svjetlotehničkim mjerenjem i, po ocijenjenoj potrebi, izradom karata rasvijetljenosti za odgovarajuća izložena područja.
Temeljem predmetnog Zakona jedinice lokalne i područne samouprave zajedno s operaterima rasvjete moraju osigurati provedbu mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja, pri čemu se pod operaterom rasvjete podrazumijeva pravna ili fizička osoba koja upravlja rasvjetom u svojem vlasništvu ili rasvjetom u vlasništvu druge osobe prema ovlaštenju njezinog vlasnika ili iznajmljivača. Ukoliko za upravljanje rasvjetom nije izdano ovlaštenje, operatorom rasvjete smatra se vlasnik građevine koju rasvjeta rasvjetljava. Pri tom su za neprovođenje raznih mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja definirane i visoke kaznene odredbe.

 

Prije/Poslije

  Vechta, Njemačka – 50% manji utrošak energije i veća kvaliteta rastvijetljenja

Prije/Poslije

  Böblingen, Njemačka - procjenjeno 50%-tna ušteda energije

Prije/Poslije

  Redbridge, UK – Kvalitetnija cestovna rasvjeta u skladu sa novim standardima

Prije/Poslije

  South Tyneside, UK – Jeftiniji troškovi sa boljim osvjetljenjem i većom sigurnošću građana

Prije/Poslije

  Somosaguas (Madrid), Španjolska - Bolje osvjetljenje, veća sigurnost, smanjenje emisija CO2 za 47%

Nakon izmjene

  Antwerp, Belgija (Leien) – 22% uštede energije

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu akcijskih planova potrebnih za održavanje i rekonstrukciju postojeće rasvjete i rasvjetljavanje na području jedinice lokalne samouprave, kao i učešće i suradnju na izradi projekata rasvjete. Za pitanja vezana uz izradu akcijskih planova, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr
Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 
   
 

 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014