headerphoto

 

MJERENJE I ANALIZA EMISIJA DIOKSINA I FURANA

(sažetak predavanja na Zaštiti zraka 2005.)

ŠTO SU DIOKSINI?

Dioksin je opće ime koje se upotrebljava za veliku grupu spojeva u koje spadaju poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF).

Riječ je o grupi izrazito toksičnih spojeva koji mogu izazvati rak, te reproduktivne i razvojne probleme kod ljudi.

Najtoksičniji dioksin je 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioxin ili TCDD.

Toksičnost drugih dioksina izražava se u odnosu prema TCDD.

Dioksini su vrlo stabilni kemijski spojevi, topivi u uljima i mastima, što im omogućava akumuliranje u hranidbenom lancu (akumuliraju se u mesu, mlijeku, jajima).

KAKO NASTAJU DIOKSINI?

Dioksini nastaju zajedničkim izgaranjem tvari koje sadrže klor i ugljikovodike.

U prirodi nastaju u šumskim požarima, te aktivnostima koje uzrokuje čovjek: spaljivanjem otpada, u proizvodnji cementa, metalurgiji, izgaranjem ugljena, nafte (promet) i dr.

OBAVEZA MJERENJA DIOKSINA I FURANA

Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (“Narodne novine” br. 140/97) propisuje mjerenje dioksina u spalionicama otpada (čl.101. Uredbe) - uključujući i druge industrijske procese u kojima se spaljuje otpad - npr. Cementne peći, i to:

  • u prvoj godini rada spalionice otpada najmanje četiri puta godišnje u razmaku od tri mjeseca
  • nakon isteka gore navedenog razdoblja dva puta godišnje u razmacima od šest mjeseci

MJERNJE DIOKSINA I FURANA U ANT-u:

Tvrtka ANT provodi mjerenja i analize emisija dioksina i furana od 2002. godine, koristeći metodologiju mjerenja i analiza prema EN 1948.

 

 

 

Under Construction

 

Molimo navratite uskoro !

Za sva pitanja slobodno nam se obratite na ant@ant.hr