headerphoto

 

Ekološka pokretna postaja (EPP)

 

 
 

 

Pomoću pokretne postaje za mjerenje kakvoće zraka omogućujemo korisnicima naših usluga promptnu reakciju. U mogućnosti smo u bilo koje doba dana ili noći, 0-24, izići na teren u slučaju ekoloških incidenata i odmah pristupiti mjerenjima.

Za rad ekološke pokretne postaje potreban je samo pristup izvoru električne energije (220V), što našim ovlaštenim inženjerima omogućava izlazak na velik broj lokacija kojima odmah pristupamo zbog značajne mobilnosti opreme ugrađene u vozilo, te nema potrebe za korištenjem kontejnera za smještaj opreme kako bi se ispunile propisom definirane udaljenosti od potencijalnih onečišćivaća.

Postaja je opremljena svim potrebnim analizatorima (za mjerenje koncentracija NO, NO2, SO2, H2S, i O3 ) i sustavima za uzorkovanje čestica (PM10 i ULČ), fluorida, klorida i amonijevih spojeva, merkaptana, stranih mirisa, dioksina i furana te uzorka za GC/MS analizu (više stotina spojeva).

Podatke o mikrometeorološkim parametrima prikupljamo pomoću modernog instrumenta renomiranog proizvođača meteorološke opreme "Vaisala".

Svi dobiveni podaci automatski se prikupljaju na osobnom računalu svakih 10 sec, te se pomoću specijaliziranog programa razvijenog isključivo za potrebe naše stanice (EPP), obrađuju te pohranjuju u obliku desetominutnih prosjeka.

Postaja je opremljena s nekoliko zaštitnih sustava kako bismo osigurali kvalitetu i kontinuiranost mjernih podataka.

Vršimo mjerenja kakvoće zraka u okolici odlagališta komunalnog otpada, industrijskih postrojenja, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kompostana, prometnica i ostalih lokacija u blizini potencijalnih onečišćivaća.

 

Fotografije: Unutrašnjost EPP: u izradi