headerphoto

 

Poduzetnički impuls

Izrada elaborata za ocjenu o procijeni utjecaja zahvata na okoliš

 

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata zaštite okoliša potrebnih za dodjelu sredstava iz Poduzetničkog impulsa (elaborat za ocjenu o procijeni utjecaja zahvata na okoliš). Za pitanja vezana uz izradu elaborata, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

 

Objavljen javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj

Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras pozvao je poduzetnike da pošalju projekte za novac iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
 
Od 15. srpnja bit će raspisan natječaj vrijedan 30 milijuna eura, a Ministarstvo nudi besplatne usluge savjetovanja u vrijednosti do pola milijuna eura, kako bi pomogli ljudima s pripremom projekata. Natječaj za pomoć Ministarstva trajat će do 30 lipnja. U obzir dolaze projekti minimalno vrijedni milijun, a najviše 6 milijuna eura, a koji spadaju u sektore industrije i usluga te turizma, objasnio je ministar Gordan Maras.
 
"Ostvarit će se potpora u 50 postotnom iznosu. Poduzetnici će moći ostvariti potporu od 500 tisuća do 3 milijuna eura", objasnio je Maras.
 
Na natječaj se mogu javiti svi poduzetnici čije tvrtke iz sektora industrije i usluga te turizma imaju sjedište u Hrvatskoj, koji su ispunili sve obaveze prema državi i koji za projekt nisu koristili državne potpore i sredstva iz IPARD programa. "Prednost imaju projekti koji su u visokoj fazi gotovosti i spremni za financiranje", poručio je Maras, objasnio je da bi sva sredstva trebala biti realizirana do proljeća iduće godine. Ministar se veseli i svjetlijoj budućnosti, barem što se novca iz fondova tiče.
 

"Mi ćemo proslaviti ulazak z EU i želimo ta sredstva što prije iskoristiti jer je glavni cilj ministarstva da u narednim godinama ta sredstva budu na razini 200 milijuna eura godišnje za male i srednje poduzetnike, uz participaciju države, kao i u svim projektima strukturnih fondova, s 15 posto", zaključio je ministar. (MediaServis)

Izvor: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=356

 

 

 

Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj

Objavljujemo Javni poziv poduzetnicima za identifikaciju projektnih prijedloga sukladnih Europskoj strategiji za pametan, održiv i uključiv rast – EUROPA 2020, općem strateškom cilju Strategije razvoja poduzetništva 2013.-2020. godine – povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj i Operativnom programu za regionalnu konkurentnost.

Svrha poziva je iskaz interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji će se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Tekst javnog poziva možete pročitati OVDJE.

Prijave projektnih prijedloga se dostavljaju u elektronskom obliku (isključivo on-line prijavom) popunjavanjem propisanog prijavnog obrasca kojeg možete otvoriti OVDJE.
 
Pitanja vezana uz javni poziv  možete uputiti na besplatni info telefon: 0800/234505 te adresu e-pošte: programiranje@minpo.hr, najkasnije do 10. lipnja 2013. godine na koja ćemo odgovoriti najkasnije do 17. lipnja 2013. godine.
 
Često postavljana pitanja i odgovore vezane za Javni poziv možete pročitati OVDJE.

 

 

Iz teksta javnog poziva:

 

b. Zaštita okoliša


Pri planiranju projekata nužno je poštovati načela zaštite prirode i okoliša. MINPO će podržati izgradnju infrastrukture, koja je u skladu s propisima iz područja zaštite okoliša, i nabavku nove opreme koja je u skladu s propisima o energetskoj učinkovitosti. Kod projekata koji se odnose na izgradnju/dogradnju i sl., predlagatelj/korisnik projekta će od nadležnog tijela (županijskog tijela nadležnog za zaštitu okoliša, odnosno Ministarstva zaštite okoliša i prirode) zatražiti provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš .

 
     

Tvrtka ANT d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za izradu elaborata zaštite okoliša potrebnih za dodjelu sredstava iz Poduzetničkog impulsa (elaborat za ocjenu o procijeni utjecaja zahvata na okoliš). Za pitanja vezana uz izradu elaborata, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

 

Najčešće postavljena pitanja i odgovori vezana za Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj

 1.Što konkretno možemo očekivati prijavom na javni poziv?
 
Ovaj javni poziv namijenjen je prikupljanju projektnih prijedloga između kojih će biti izabrani oni kojima će biti pružene savjetodavne usluge u pripremi potrebne dokumentacije za prijavu na buduće natječaje za korištenje sredstava Strukturnih fondova.
Kao rezultat ovog javnog poziva odabranim projektnim prijedlozima se neće isplaćivati financijska potpora, nego će se pružiti stručna pomoć u pripremi projekta, a koja može uključivati provedbu sljedećih aktivnosti:
-        priprema i pregled studije izvodljivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA);
-        priprema/revizija/ažuriranje tehničkog dijela projekta (tehničke pojedinosti provedbe);
-        priprema relevantne natječajne dokumentacije (engl. Terms of Reference (ToR), tehničkih specifikacija/troškovnika (engl. Bill of Quantities (BoQ) te dokumentacije za sekundarnu nabavu;
-        izrada prijave (aplikacije) za projekt (ukoliko je primjenjivo).
 
2.Tko će pružati usluge poduzetnicima u pogledu savjetovanja u pripremi projekata - nezavisni stručnjaci, ministarstvo, područne razvojne agencije?
 
Usluge savjetovanja u pripremi projektne dokumentacije pružat će stručnjaci angažirani kroz projekt SMEPASS II, koji se provodi u sklopu programa IPA, a čiji je korisnik Ministarstvo poduzetništva i obrta.
 
3.Kolika su sredstva izdvojena za pružanje usluga poduzetnicima u pogledu savjetovanja u pripremi projekata?
 
U okviru IPA projekta SMEPASS II za ovu namjenu izdvojit će se otprilike 500 000 EUR čime se planira pružiti pomoć za pripremu projektne dokumentacije najmanje 10 projekata.
 
4.Ukoliko projekt bude odobren, koliko iznose bespovratna sredstva, kada i kojom dinamikom se isplaćuju te koliko bi iznosio postotak potpore?
 
Detalji o visini iznosa potpora za financiranje provedbe projekata bit će objavljeni prilikom objave svakog budućeg natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava (grant sheme) pojedinačno, a konkretna visina potpore izračunava se za svaki projekt pojedinačno, ovisno o vrsti aktivnosti koja se provodi tj. prihvatljivosti pojedinih troškova/izdataka.

Visina iznosa bespovratne potpore izračunat će se prema odredbama pravila o državnim potporama, točnije prema odredbama Općih pravila o skupnim izuzećima (engl. General Block Exemption Regulation - GBER) te Karti regionalnih potpora. Vezano za natječaj koji treba biti objavljen nakon pristupanja, planira se da će visina potpore (odnosi se na prihvatljive troškove) iznositi od najmanje 500.000 do najviše 3,5 mil. EUR.

Isplata sredstava vezana je za dinamiku trošenja, a u pravilu se vrši retroaktivno, prema ugovorom definiranim rokovima. Postoji mogućnost da nakon sklapanja ugovora o bespovratnoj potpori budu isplaćena sredstva za predfinanciranje (avans), ali to ovisi o konačnim uvjetima koji će biti dogovoreni s Europskom komisijom, ali i o nacionalnim pravilima kojima će to biti konačno definirano. U svakom slučaju, korisnici će morati sami osigurati sredstva za sufinanciranje i pokriće neprihvatljivih troškova.
 
5.Da li se na buduće natječaje mogu prijaviti zainteresirani bez obzira na ovaj javni poziv (bez prijave na njega)?
 
Na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava koji se planiraju objaviti u razdoblju nakon pristupanja, moći će se prijavljivati i zainteresirani poduzetnici bez obzira na prijavu na ovaj Javni poziv.
 
6. Koliki je maksimalni vremenski rok trajanja projekta ?
 
Za prijavu na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava koja će biti raspisana u drugoj polovici 2013. godine, projekt mora biti završen do polovice 2016. godine.
 
7.Koje djelatnosti su prihvatljive za dostavu projektnih prijedloga?
 
Prihvatljive djelatnosti poduzetnika koji se mogu javiti na javni poziv sadržane su u jednom od prihvatljivih sektora (industrija i usluge, turizam) po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD - NN 58/2007).
Sljedeće djelatnosti nisu prihvatljive: A01.1; A01.2; A01.3; A01.4; A03; B05; B07.10; C 13.95; C13.96; C20.6; C24.1; C24.2; C24.3; C24.52; C24.53; C30.1; G; K; L; N79; R91; R92.
 
8.Da li se obrt ili fizička osoba može prijaviti na javni poziv?
Poziv je namijenjen pravnim i fizičkim osobama koje se definiraju kao subjekti malog gospodarstva sukladno člancima 2. i 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013).
Iz navedenog proizlazi da fizičke osobe, odnosno obrti, mogu podnijeti prijavu na Javni poziv ukoliko ispunjavaju uvjete propisane ovim Javnim pozivom.
 
9.Na koji način se utvrđuje prosječan godišnji broj radnika, odnosno na osnovu kojeg izvještaja se kontrolira taj broj?
 
Prosječan broj radnika kontrolira se na temelju godišnjih financijskih izvještaja koji poduzetnik podnosi FINA-i do 31. ožujka za prethodnu godinu.
 
10.Što znači neovisnost u poslovanju?
 
Neovisnost u poslovanju znači da u vlasništvu malog ili srednjeg poduzeća velika ili javna tvrtka ne može imati udio veći od 25 %. Dakle, ako je vlasnik tvrtke velika tvrtka s udjelom većim od 25 %, tvrtka se ne može prijaviti na ovaj javni poziv jer, prema Zakonu, nije neovisna u poslovanju.
 
11.Može li se na poziv prijaviti poduzeće u stranom vlasništvu?
 
Natječajem je propisano da podnositelj zahtjeva ima sjedište na području Republike Hrvatske. Pri tome osnivač tvrtke može biti osoba i/ ili tvrtka iz drugih zemalja (EU ili drugih).
Također je bitno da se projekt provodi na teritoriju Republike Hrvatske.
 
12.Da li se prihvatljivim korisnikom smatra komunalno poduzeće, odnosno, d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti u vlasništvu jedinice lokalne i područne [regionalne] samouprave?
 
Ovaj poziv namijenjen je pravnim i fizičkim osobama u privatnom vlasništvu. Ukoliko tvrtka ne pripada toj kategoriji, na nju se ovaj poziv ne odnosi.
 
13. Da li partneri u projektu mogu biti državna poduzeća (Hrvatske šume, Hrvatske vode, ...)?
 
U načelu partner mora ispunjavati iste uvjete kao i prijavitelj, uz izuzetak projekata koji se odnose na istraživanje i razvoj, što će detaljno biti definirano u uvjetima za prijavu na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava.
 
14.Smatra li se  prihvatljivim kupnja već izgrađenog objekta za namjenu proizvodnog pogona?
 
Svaka zemlja članica donosi nacionalna pravila usklađena s predviđenim posebnim propisima Europske Unije za svaki fond. S obzirom da nacionalna pravila još nisu donesena, načelno možemo reći da će se ulaganja u vidu kupovine nekretnina (zgrade/poslovni prostori) smatrati prihvatljivim troškovima pod određenim uvjetima, odnosno ukoliko je:
-        kupnja izravno vezana za ostvarenje ciljeva projekta;
-        cijena nekretnine ne prelazi tržišnu vrijednost;
-        nekretnina u zadnjih 5 godina nije obnovljena sredstvima EU i/ili državnim potporama.
Također, kupljena nekretnina treba ostati u vlasništvu najmanje 5 godina nakon završetka projekta.
 
15.Da li se turistički projekt kao što je ponuda cjelokupnog odmora koji bi se sastojao od biciklističkih i pješačkih tura, izleta kajacima, uključivanje mještana u turističku ponudu na način da se organizira berba maslina, prodaja domaćih otočkih proizvoda, planinarske ture, mogućnost organiziranja ribarskih tura i sl., uklapa u ovaj Javni poziv?
 
Ovaj javni poziv namijenjen je prikupljanju projektnih prijedloga za investicijske projekte kojima je cilj poduprijeti aktivnosti koje između ostalog obuhvaćaju ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih te osuvremenjivanjem i unaprjeđenjem kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata - vrsta hotel i aparthotel kvalitete od tri i više zvjezdica, kao i vrsta hotel baština i pansion (standard i comfort) te njihovi pripadajući pomoćni objekti namijenjeni pružanju usluga, npr. sastanci, kongresi, konferencije i izložbe (MICE), slobodno vrijeme i rekreacija, sport i zdravlje (medicinske, spa, wellness usluge), u svrhu povećanja posjećenosti i konkurentnosti objekata. Naravno, sve pod uvjetom da prijavitelj ima registriranu tvrtku/obrt koja obuhvaća djelatnosti sukladne javnom pozivu.
 
16.Prema kojem izvoru se definiraju objekti hotela, aparthotela, hotela baština i pansiona?
 
Hoteli, aparthoteli, hoteli baština i pansioni definirani su Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 75/08 i 45/09).
 
17. Koja vrsta dokumentacije je obvezna u ovoj fazi prijave (iskaza interesa)?
 
U fazi prijave projekta na ovaj Javni poziv nije potrebno prilagati dokumentaciju već je dovoljno navesti što od dokumentacije postoji. Zreliji projekti, tj. oni koji već imaju dio pripremljene dokumentacije, mogu dobiti dodatne bodove.
 
18.Kako bi studija pred izvodljivosti planirane investicije trebala izgledati? Kako bi trebalo demonstrirati prihvatljiv omjer uloženog i dobivenog za novac u smislu rezultata i koristi od investicije?
 
Ministarstvo poduzetništva i obrta Javnim pozivom za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj 2013 – 2020 nije propisalo kako bi studija pred izvodljivosti trebala izgledati.
Sukladno uvriježenim pravilima struke, ključni elementi i sadržaj studije pred izvodljivosti trebaju demonstrirati prihvatljiv omjer uloženog i dobivenog u smislu rezultata i koristi od investicije, odnosno analizirati sve koristi i troškove s ciljem dokazivanja opravdanosti provedbe projekta, kao i opravdanosti financiranja projekta sredstvima EU fondova.
Drugim riječima, kvalitetno izrađena studija trebala bi prije svega:
-        dati odgovor predlagatelju na pitanje opravdanosti provedbe projekta
-        olakšati pripremu projekta i pridonijeti njegovom kvalitetnijem osmišljavanju
-        povećati šanse za sufinanciranje te
-        olakšati kasniju implementaciju.
Odluka o tome na koji način će izraditi studiju pred izvodljivosti ovisi o samom poduzetniku.
Za izradu financijske i ekonomske analize preporuča se koristiti metodologiju EU, kako je navedeno u Vodiču za izradu analize troškova i koristi Europske komisije (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf). Detalji o korištenju metodologije bit će razrađeni u samom pozivu.
 
19.Koliko detaljan mora biti troškovnik radova ?
 
Ukoliko postoji, troškovnik radova mora biti detaljan do one mjere koju dopušta stupanj gotovosti ostale projektne dokumentacije.
 
20.Da li je prijavni obrazac dostupan u word formatu?
 
Prijavni obrazac nije dostupan u word formatu, no moguće je kopirati web obrazac i spremiti ga u word formatu.
 
21.Da li se za zaprimljenu prijavu projektnog prijedlog izdaje potvrda o primitku?
 
Po zaprimanju ispravno ispunjenog web obrasca prijavitelj će elektronskim putem zaprimiti potvrdu o primitku s odgovarajućim urudžbenim brojem i datumom zaprimanja. Navedena potvrda o primitku ne smatra se potvrdom cjelovitosti prijave niti potvrdom vrednovanja.
 
22.Gdje se na web stranicama može pronaći više informacija o mjerama koje se provode s ciljem povećanja regionalne konkurentnosti?
 
Više o regionalnoj konkurentnosti možete pogledati na sljedećim EU web stranicama:

http://www.regionalna-konkurentnost.hr/
http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=507
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
 
 

 

 

Obavijesti:

 

Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, a tvrtka ANT d.o.o posjeduje navedenu suglasnost.

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014