headerphoto

 

Elaborati i planovi

- izrada stručnih dokumenata iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom -

 

Detaljan popis svih naših usluga možete vidjeti

 

Izrađujemo:

 

 

ELABORATI:

  • Elaborate zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (EZO OPUO). Za detalje kliknite ovdje.
  • Elaborate zaštite okoliša za potrebe prijave projektnih prijedloga - reciklažna dvorišta (EZO OPUO). Za detalje kliknite ovdje.
  • Elaborate gospodarenja otpadom za ishođenje, izmjenu, dopunu ili reviziju dozvole za gospodarenje otpadom (EGO). Za detalje kliknite ovdje.
  • Elaborate zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš (EZO). Za detalje klinknite ovdje.
  • Elaborata zaštite okoliša potrebnih za dodjelu sredstava iz fondova Europske Unije (EZO OPUO). Za detalje kliknite ovdje.

 

PLANOVI:

  • Planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave (PGO). Za detalje kliknite ovdje.
  • Planove gospodarenja otpadom proizvođača otpada (PGO-PO). Za detalje kliknite ovdje.

 

Detaljan popis svih naših usluga možete vidjeti

 

     
 

 

aštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014