headerphoto

 

Elaborati

i akcijski planovi

- obavljanje stručnih poslova izrade elaborata iz područja zaštite okoliša -

 

 

Tvrtka ANT ovlaštena je za:

 
  • Izrada elaborata zaštite okoliša za potrebe prijave projektnih prijedloga - reciklažna dvorišta. Za detalje kliknite ovdje ->>.
  • Izrada dokumentacije i elaborata za pripremu postupaka procjene utjecaja na okoliš. Za detalje kliknite ovdje ->>.
  • Izrada elaborata gospodarenja otpadom. Za detalje kliknite ovdje ->>
  • Izrada elaborata zaštite okoliša potrebnih za dodjelu sredstava iz IPARD programa Europske Unije. Za detalje kliknite ovdje ->>
  • Izrada elaborata za poduzetnički impuls (Elaborat za ocjenu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš). Za detalje kliknite ovdje ->>

 

Također imamo dugogodišnje iskustvo temeljem kojeg smo Vam u mogućnosti ponuditi:

  • Modeliranje širenja onečišćujućih tvari u zrak. Za detalje kliknite ovdje ->>
  • Izradu Procjene ugroženosti i operativnih planova zaštite i spašavanja. Za detalje kliknite ovdje ->>
  • Izradu akcijskih planova potrebnih za održavanje i rekonstrukciju postojeće rasvjete i rasvjetljavanje na području jedinice lokalne samouprave, kao i učešće i suradnju na izradi projekata rasvjete. Za detalje kliknite ovdje ->>
  • Izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka. Za detalje kliknite ovdje ->>

 

 

 

 

Detaljan popis svih naših ovlasti možete naći

 

 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014