headerphoto

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

 

Emisije

- mjerenje emisija iz nepokretnih (stacionarnih) izvora -

Obavljamo mjerenja plinova, dimova i praškastih tvari iz:

 • energetskih izvora (kotlovi, termogeni, elektrane itd.)

 • tehnoloških procesa (cementare, lakirnice, ljevaonica metala, cinčaone, željezare, galvanizacije, tiskare, otprašivači, silosi i sušare, ventilacijski ispusti, itd.).

Izrađujemo i popunjavamo obrazasce za potrebe registra onečišćivanja okoliša:

 • PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-2 i PI-Z-3, PI-V, PL-PPO

 • REGVOC, EHOS, BLV te ustrojavanje odgovarajućih očevidnika

 

Za potrebe mjerenja raspolažemo većim brojem instrumenata koji nam omogućuju istodobno praćenje emisija za veći broj naručitelja. Neke od naših referenci možete pogledati ovdje.

 

Emisije u zrak, vršimo mjerenja plinova, dimova i praškastih tvari iz: energetskih izvora (kotlovi, termogeni, elektrane itd.), tehnoloških procesa (cementare, lakirnice, tiskare, otprašivači, sušare itd.). Izrađujemo i popunjavamo obrazasce za potrebe registra onečišćivanja okoliša: PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-2 i PI-Z-3, PI-V, PL-PPO, REGVOC, EHOS, BLV te ustrojavanje odgovarajućih očevidnika. Ispitivanje emisija.Mjerenje emisija.

emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova emisije - tvrtka ANT koja mjeri emisije plinova

 

 

Primjer iz prakse: Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u otpadnom plinu iz sljedećih tehnoloških procesa i uređaja za loženje :

 • postrojenja za proizvodnju cementa u rotacijskim pećima suhim ili mokrim postupkom
 • postrojenja za proizvodnju cementa u kupolnim pećima
 • tehnološkog procesa žarenja boksita, dolomita, magnezita, vapnenca, gipsa, diatomejske zemlje, kvarcita i šamota
 • postrojenja za proizvodnju stakla
 • tehnološkog procesa proizvodnje mineralne vune (kamene vune i staklene vune) i keramičkih vlakana
 • tehnološkog procesa pečenja keramičkih proizvoda na bazi gline
 • tehnološkog procesa dobivanja ljevanog željeza
 • tehnološkog procesa dobivanja čelika
 • tehnološkog procesa dobivanja obojenih metala i njihovih legura i ferolegura
 • tehnološkog procesa dobivanja aluminij oksida i ugljikovih materijala
 • tehnološkog procesa dobivanja fosforne kiseline
 • tehnološkog procesa dobivanja amonijaka
 • tehnološkog procesa dobivanja mineralnih gnojiva
 • tehnološkog procesa dobivanja polivinil-klorida
 • tehnološkog procesa dobivanja akrilonitrila
 • tehnološkog procesa dobivanja i prerade viskoze
 • tehnološkog procesa dobivanja celuloze
 • tehnološkog procesa katalitičke razgradnje ugljikovodika
 • tehnološkog procesa proizvodnje nafte i plina
 • tehnološkog procesa dobivanja čađe
 • tehnološkog procesa dobivanja ugljika i elektrografita
 • tehnološkog procesa prženja kave, nadomjestaka za kavu, žita i kakaa
 • tehnoloških procesa u kojima se koriste organska otapala
 • uređaja za loženje
 • plinskih turbina
 • motora s unutarnjim izgaranjem
 • spaljivanja i suspaljivanja otpada
 • itd