headerphoto

 

Česta pitanja

Frequently Asked Questions

Tijekom dugogodišnjeg rada sa nekim se pitanjima od strane naših klijenata susrećemo nešto češće od uobičajenog. U ovoj sekciji nabrojati ćemo neke, te za čitatelje naše web stranice ukratko odgovoriti na njih. Za sve detalje možete nas kontaktirati.

PITANJE: U tvrtci/obrtu izvršen je nadzor od strane inspektora zaštite okoliša. Što mi je činiti?

ODGOVOR: Inspektor zaštite okoliša predao vam je Rješenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru u kojemu između ostaloga pišu i manjkavosti u odnosu na propisane radnje koje ste obvezni izvršiti. Za sve detalje slobodno nas kontaktirate, a naši stručnjaci će Vam znati odgovoriti na sva vaša pitanja na osnovi izdanog riješenja nadzora.

__________________________________________________________________________________

PITANJE: U tvrtci/obrtu posjedujem kotao za centralno grijanje, odnosno kotao za proizvodnju pare, koje su moje obveze prema Zakonu o zaštiti zraka?

ODGOVOR: Prvo je potrebno utvrditi snagu samog kotla. Snaga se najjednostavnije utvrdi uvidom u dokumentaciju kotla, ili na pločici koja se nalazi na samom uređaju.
Ukoliko je vaš uređaj veće toplinske snage od 100kW, on podliježe obveznom ispitivanju emisija dimnih plinova, neovisno o vrsti goriva. Također je potrebno utvrditi datum posljednjeg ispitivanja jer je period između dva mjerenja propisan na maksimalno 2 godine. Važno je da mjerenja izvrši ovlaštena i akreditirana tvrtka za mjerenje emisija jer je u suprotnom dokumentacija o izvršenim mjerenjima nevažeća.

__________________________________________________________________________________

PITANJE: Ugostiteljski obrt – minimalni tehnički uvjeti: Planiram otvoriti ugostiteljski obrt te bi se u njemu pripremala hrana, koje su moje obveze u smislu zadovoljavanja sigurnosno tehničkih uvjeta?

ODGOVOR: U sklopu prikupljanja dokumentacije o zadovoljenju minimalno tehničkih uvjeta, potrebno je:        

  1.         provesti ispitivanje efikasnosti ventilacijskog sustava,
  2.         izvršiti mjerenja emisija onečišćujućih tvari iz objekta u kojima se priprema hrana
  3.         provesti ispitivanja ispravnosti električnih instalacija
  4.         provesti ispitivanja uređaja s povećanim opasnostima ukoliko su prisutni
  5.         provesti ispitivanja plineske instalacije (plinski bojler, plinske peći i sl.)
  6.         provesti ispitivanje sustava dojave požara (ukoliko postoji ili je ovezna njihova                 ugradnja)
  7.         ostala prateća dokumentacija

Tvrtka ANT Vam može pomoći u prikupljanju i izradi predmetne dokumentacije.

__________________________________________________________________________________

 

U pripremi:

Što su emisije?

Tko ima ovlast za mjerenje emisija?

Štu su imisije?

Tko ima ovlast za mjererenje imisija (kakvoće zraka)?

Izrada elaborata zaštite okoliša?

Što je i kako se provodi zaštita na radu?