headerphoto

 

Mjerne postaje

 

  • Ekološka pokretna postaja ->
  • Mjeriteljska postaja Sv.Katarina - Zagreb Zapad
  • Mjeriteljska postaja Sv.Katarina - Zaprešić
  • Mjeriteljska postaja Biograd n/m
  • Mjeriteljska postaja Šandrovac - Bjelovar

 

Naše automatske mjerne postaje u mogućnosti su kontrolirati zagađenost atmosfere na četiri lokacije u Republici Hrvatskoj i pokrivaju prostor prema Sloveniji, Mađarskoj i Italiji. Ukoliko želite daljnju profesionalnu suradnju i informacije, molimo obratite se s vašim zahtjevom na našu adresu. Na donjoj slici prikazan je položaj mjeriteljske postaje Sv. Katarina u odnosu na EIONET - mrežu mjeriteljskih postaja za praćenje kakvoće zraka.

 

AMP Sveta Katarina

 

I Mjeriteljska postaja za praćenje kakvoće zraka Sveta Katarina 1997.-2007.

Prva mjeriteljska postaja za praćenje kakvoće zraka u RH otpočela je rad prije 13 godina na dan Svete Katarine 25.11.1997. Početak rada stanice je blagoslovio dr. Juraj Kolarić, prevendar Kaptola u Zagrebu a mediji i TV zabilježili su početak rada. Rezultati su bili putem modema i PC-a prenošeni i prezentirani na 1. simpoziju o zaštiti zraka u Crikvenici 1997. Valja naglasiti da je cijelu investiciju i rad slijedećih mjeseci platila tvrtka ANT. Republika Hrvatska svojom investicijom izgradila je prvu mjeriteljsku postaju 4 godine nakon tvrtke ANT. Niti jedna od ovdje spomenutih stanica nije bila uključena u mrežu EIONET.Europa.

 

 

II Obnovljena mjeriteljska postaja za praćenje kakvoće zraka Sveta Katarina

Nakon obnove i dogradnje nova postaja otpočela je probni rad 5.12.2007. Smještena je 3 km od granice sa Slovenijom u Pušćanskoj Dubravi (10212 Pušća) na koti 286 m/nm, Gauss-Krigerove koordinate: x: 5085636, y: 5558613. Korištenje podataka za medije je besplatno.

Primjer:

   
  S02
(µg/m3)
H2S
(µg/m3)
NO2
(µg/m3)
NO
(µg/m3)
O3
(µg/m3)
t
(oC)
Rh
(%)
p
(hPa)
v
(m/s)
smjer
Granicne vrijednosti 350 7 200   120          
Izmjerene vrijednosti
31.10.2009 u 20:20:00
0,1 0,1 4,4 0,1 19,0 2,7 79,0 1012,7 1,7 NNW
 

 

   

 

AMP Šandrovec - Bilogora

Automatska mjerna postaja Šandrovec osnovana je 2000. godine i smještena je na Bilogori. Stanica obavlja mjerenja koncentracija NO, NO2, SO2 i ukupne taložne tvari UTT te meteorološke parametre: temperaturu, vlažnost, smjer vjetra , brzinu vjetra, atmosferski tlak i osvjetljenost. Podaci se kao srednje vrijednosti pohranjuju u PC svakih 10 minuta a veza se ostvaruje putem telefona i modema (tel. +385 43 874-312). Ugrađeni su analizatori tvrtke Environnment S.A. tip AC 30 M i AF 21 M.

     

 

AMP Biograd

Automatska mjerna postaja Biograd osnovana je 2001. godine i  smještena je u Biogradu na moru, na koti 20 m/nm, Gauss-Krigerove koordinate: x: 4867819, y: 5535658. Stanica obavlja mjerenja koncentracija NO, NO2, SO2 i ukupne taložne tvari UTT te meteorološke parametre: temperaturu, vlažnost, smjer vjetra, brzinu vjetra, atmosferski tlak i osvjetljenost. Podaci se kao srednje vrijednosti pohranjuju u PC svakih 10 minuta a veza se ostvaruje putem telefona i modema (tel +385 23 384-263). Ugrađeni su analizatori tvrtke Environnment S.A. tip AC 30 M i AF 21 M.

     

 

AMP Zagreb zapad

Automatska mjerna postaja Zagreb zapad osnovana je 2002. godine i smještena je u Zagrebu, Medarska 69 na koti 133 m/nm, Gauss-Krigerove koordinate: x: 5074271, y: 5570778. Stanica obavlja mjerenja koncentracija NO, NO2, SO2 i povremeno ukupne taložne tvari UTT te meteorološke parametre: temperaturu, vlažnost, smjer vjetra, brzinu vjetra, atmosferski tlak i osvjetljenost. Podaci se kao srednje vrijednosti pohranjuju u PC svakih 10 minuta a veza se ostvaruje putem telefona i modema. Ugrađeni su analizatori tvrtke Environnment S.A. tip AC 30 M i AF 21 M.