headerphoto

 

Modeliranje širenja onečišćujućih tvari u zraku

– mogućnosti i korist kojih nismo svjesni -

 

Poduzeće ANT d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo temeljem kojeg Vam je u mogućnosti ponuditi modeliranje širenja onečišćujućih tvari u zraku. Za pitanja vezana uz modeliranje, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

Modeliranje kvalitete zraka – mogućnosti i korist kojih nismo svjesni

Današnje poznavanje svijeta oko nas i razvoj izuzetno brzih računala omogućuju simulacije i predviđanja budućih događaja pomoću računala. Ovi resursi se mogu primijeniti i u jednom izuzetno zahtjevnom polju, a to je kvaliteta zraka. Modeli najnovije generacije su vrlo napredni i daleko od prvih jednostavnih modela koji su se koristili za predviđanje kakvoće zraka, kao što je model kutije i protoka zraka kroz nju.

Ovi modeli nove generacije srodni su meteorološkim modelima, pri čemu se modeliraju fizikalni i kemijski procesi koji se u zraku događaju. Također, često se koriste i napredni statistički modeli i metode strojnog učenja („umjetne inteligencije“) kako bi se oponašali i predvidjeli procesi koji su previše složeni i ne poznajemo ih u dovoljnoj mjeri kako bismo ih modelirali našim poznavanjem fizikalnih i kemijskih procesa.

 

 

 

 

Modeliranje kakvoće zraka korisno je u najmanje nekoliko aspekata:

 
 1. Analiza:
  1. Razvijanjem modela učimo o fizikalnim i kemijskim procesima u zraku koji nas okružuje
  2. Modeliranjem procesa u zraku učimo o ponašanju i procesima u zraku u specifičnom prostoru i pri određenim atmosferskim uvjetima i time nadomještamo mjerenja kojih nemamo ili su prostorno ili vremenski previše rijetka
 2. Prognoza:
  1. Prostorna prognoza omogućava uvid za posebne slučajeve raznih razmještaja onečišćivača, što može biti bitno na primjer pri prostornom planiranju razvoja nekog prostora.
  2. Vremenskom prognozom kvalitete zraka mogu se predvidjeti unaprijed događaji poput dana s izrazito lošom kvalitetom zraka. Time se omogućuje djelovati i sprječavati posljedice takvih događaja.
 

Primjena modela:

 

  1. Prognoza kvalitete zraka (imisija)
   1. Posebice važna za osjetljive skupine (stariji, djeca, osobe s bolestima dišnog sustava), posebice u sredinama gdje postoji veliko opterećenje onečišćenjem zraka – industrija, gusti promet
   2. Prema prognozi kakvoće zraka, mogu se predvidjeti dani i sati s posebno lošim zrakom, te u to vrijeme izbjegavati izlaženje osjetljivih skupina na otvoreno (primjerice igru djece u vrtiću na otvorenom)
   3. Prema prognozi kvalitete zraka moguće je reguliranje rada tvorničkih i energetskih izvora i time poboljšanje kvaliteta zraka – u dane u koje se očekuje posebno loša kvaliteta zraka tvornički i energetski pogoni mogu prijeći na alternativno manje zagađujuće gorivo ili smanjiti ili potpuno obustaviti svoj rad
   4. Prema prognozi kakvoće zraka moguće je reguliranje prometa – preusmjeravanje ili obustava u nekom dijelu, kako bi se umanjilo
  2. Prostorno planiranje
   1. Izračun modela za razne scenarije širenja grada i pronalaženje optimalne varijante za smještaj prometa i industrije
  3. Elaborati zaštite okoliša i studije utjecaja na okoliš
   1. Izračunavanje i zorni opis utjecaja izgradnje novog zahvata u nekom prostoru

 

Konkretna korist za zajednicu

 
 • Ušteda značajnih sredstava u zdravstvu
 • Povećanje zadovoljstva kvalitetom života
 • Povećanje osjećaja dobrobiti zbog brige uprave i lokalne samouprave za kvalitetu života
 • Osjećaj ponosa zbog korištenja najnovijih dostignuća u tehnici i znanosti za dobrobit građana
 
 

 

Poduzeće ANT d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo temeljem kojeg Vam je u mogućnosti ponuditi modeliranje širenja onečišćujućih tvari u zraku. Za pitanja vezana uz modeliranje, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

     

 

 

Zaštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014