headerphoto

Hranjiva podloga s razvijenim fekalnim streptokokima:

Hranjiva podloga s razvijenim koliformnim bakterijama:

Fekalni streptokoki:

Escherichia coli:

Koliformne bakterije:

REFERENCE:

- INA – Industrija nafte d.d.

- SIEMENS d.d.

- Skladište trgovačkog objekta „Kaufland“, KAUFLAND HRVATSKA k.d.

- odlagalište „Mraclinska Dubrava“, VG Čistoća d.o.o.

- VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

- Odlagalište „VIševac-Marinići“, KD Čistoća d.o.o.

- Veleposlanstvo Francuske u Hrvatskoj

- Kvasac d.o.o.; pogon za pročišćavanje otpadnih voda

- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Vodovod i Odvodnja d.o.o., Šibenik

- Baron d.o.o., Ispitivanje učinkovitosti uređaja za proizvodnju ozona s cijlem smanjenja bioloških štetnosti u radnoj atmosferi

- Varkom d.d., Biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

- Veleposlanstvo Finske u Republici Hrvatskoj

(i mnogi drugi)

 

 

(Mikro) biološke štetnosti

u radnoj atmosferi

 

U Republici Hrvatskoj do sada su obavljena istraživanja koncentracije bioloških agensa u zraku jedino od strane tvrtke ANT d.o.o. koja je sama razvila metodologiju za uzorkovanje bioloških agensa u radnoj atmosferi.

Uzorkovanje se radi  prema Rješenju Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Kl: 115-01/10-03/01, Ur.br: 526-08-03/2-10-2 od 22.03.2010.
 Analize uzorka radne atmosfere na biološke agense obavljaju se od strane ovlaštenog Laboratorija za mikrobiološke analize koji je usvojio standard kvalitete HRN EN/ISO 17025:2007.
Tvrtka ANT d.o.o. obavlja uzorkovanje i analize po ISO 17025 na dvije skupine bakterija:

 1. Ukupne koliformne bakterije
 2. Fekalni streptokoki
 3. Ukupne mezofilne bakterije
 4. Ukupan broj plijesni i kvasaca u zraku

ZAŠTO baš te?

Mnoge patogene bakterije prisutne su u niskim koncentracijama te je njihova detekcija teška. Stoga se koriste indikatorske bakterije za detekciju vjerojatne prisutnosti patogenih bakterija. Koliformne bakterije su uz fekalne streptokoke najpodobnija grupa indikatorskih bakterija za ocjenu kvalitete zraka. 

Fekalni streptokoki su grupa crijevnih bakterija. Široko su rasprostranjeni u okolišu, a nalaze se u fekalijama čovjeka i mnogih drugih kralježnjaka. Broj fekalnih streptokoka u pravilu raste s porastom broja ukupnih koliformnih bakterija. U slučaju da ukupne koliformne  bakterije nisu dokazane u uzorku, a fekalni streptokoki jesu, to je pouzdan znak da se radi o fekalnom zagađenju zraka.

Također, mezofilne bakterije su bakterije koje rastu u temperaturnom rasponu od 20 - 45 °C, uz prisutnost kisika. Većini ovih bakterija optimalna temperatura za rast i razvoj jest 37 °C (čovjekova tjelesna temperatura), što znači da skupini aerobnih mezofilnih bakterija pripada većina patogenih bakterija. Povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija u zraku indikator je lošije mikrobiološke kakvoće zraka.

U skupinu gljiva (u narodu još poznate i kao "gljivice") spadaju kvasci i plijesni. Kvasci su jednostanične gljive koje se koriste u proizvodnji pića i hrane no često su uzročnici kvarenja, stoga je njihova prisutnost u zraku indikator mikrobiološke kakvoće zraka.

Plijesni su višestanične gljive koje se također koriste u proizvodnji hrane i za dobivanje antibiotika, no plijesni svojim metabolizmom stvaraju mikotoksine ( APHLA toksine), opasne tvari koje uzrokuju kronična oboljenja, oštećeje jetre i bubrega, a u težim slučajevima mogu uzokovati i razvoj karcinoma.

 

Obaveza uzorkovanja i analize bioloških agensa u radnoj atmosferi u Republici Hrvatskoj proizlazi iz Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN br. 155/08).

 

Prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN br. 155/08), biološki agensi razvrstani su u četiri rizične skupine (obzirom na razinu rizika od zaraze):

 1. SKUPINA – nije vjerojatno da uzrokuju bolest kod ljudi
 2. SKUPINA – može biti opasan za ljude, s malom vjerojatnošću da će se proširiti u okolinu (koliformne bakterije, ovisno o soju; fekalni streptokoki)
 3. SKUPINA – može izazvati tešku bolest kod ljudi te predstavlja opasnost za širenje u okolinu (koliformne bakterije, ovisno o soju; fekalni streptokoki, ovisno o koncentraciji)
 4. SKUPINA – izaziva tešku i ozbiljnu bolest radnika i predstavlja veliki rizik za širenje u okolinu

 

U Pravilniku (NN br. 155/08) je dan i nepotpuni popis radnih procesa u kojima se mora obavljati uzorkovanje i analiza bioloških agensa u radnoj atmosferi:

 • rad u pogonima za proizvodnju hrane
 • rad u poljoprivredi
 • poslovi kod kojih dolazi do doticaja sa životinjama i/ili proizvodima životinjskog porijekla
 • rad u zdravstvu, uključujući i jedinice za izolaciju i mrtvačnice
 • rad u kliničkim, veterinarskim i dijagnostičkim laboratorijima, osim u dijagnostičkim mikrobiološkim laboratorijima
 • rad u pogonima za odlaganje otpada
 • rad u pogonima za pročišćavanje otpadnih voda

 

 

Standardi za uzorkovanje bioloških štetnosti u radnoj atmosferi:

  • ISP/MYC/AC-01 - Qualite microbiologique dans les batiments a bureaux equipes de conditionnement d'air: enquete microbiologique standardisee de base
  • ISP/MYC/AC-03 - Qualite microbiologique dans les batiments a bureaux equipes de conditionnement d'air: la charge bacterienne totale de l'air
  • NIOSH 0800 - Bioaerosol sampling

Standardi za ocjenu kvalitete radne atmosfere:

 
 • Polish standard
 • European Community Directive

 

Postupak uzorkovanja atmosfere posebno usklađenom opremom i steriliziranim držačima, termostatiranje uzoraka, korištenje agara, usklađivanje standardizirane metode uzorkovanja sa standardiziranom metodom analize zaštićeno je kod Hrvatske autorske agencije kao originalna metoda tvrtke ANT.

 

 

Naša iskustva

Tablica 1. Utvrđeni broj kolonija bakterija po kubičnom metru zraka u prostorijama tvrtke  ANT d.o.o. (CFU/m3) kao referentne točke rada pod higijenskim nadzorom

Vrsta mikroorganizama

Broj kolonija bakterija po kubičnom metru zraka u prostorijama tvrtke  ANT d.o.o.
(CFU/m3)

Dopušteni broj kolonija bakterija prema POLISH standardu (CFU/m3)

Ukupne koliformne bakterije

0

300

Fekalni streptokoki

0

50

 

Tablica 2. Utvrđeni broj kolonija bakterija po kubičnom metru zraka (CFU/m3) na odlagalištu komunalnog otpada na lokaciji sjeverna Hrvatska

Vrsta mikroorganizama

Referentna točka
(CFU/m3)

Broj kolonija bakterija po kubičnom metru zraka na deponiju (CFU/m3)

Dopušteni ukupni broj kolonija bakterija prema POLISH standardu (CFU/m3)

Ukupne koliformne bakterije

0

150 000

300

Fekalni streptokoki

0

35 000

50

 

Tablica 3. Utvrđeni broj kolonija bakterija po kubičnom metru zraka (CFU/m3) na lokaciji odlagališta komunalnog otpada u Dalmaciji gdje se odlaže mulj iz pogona za pročišćavanje otpadnih voda

Vrsta mikroorganizama

Referentna točka
(CFU/m3)

Broj kolonija bakterija po kubičnom metru zraka na deponiji (CFU/m3)

Dopušteni broj kolonija bakterija prema POLISH standardu (CFU/m3)

Ukupne koliformne bakterije

0

125 000 000

300

Fekalni streptokoki

0

1.250 000

50

 

Tablica 4. Utvrđeni broj kolonija bakterija po kubičnom metru zraka (CFU/m3) privatni objekt na obali Dalmacije


Vrsta mikroorganizama

Referentna točka
(CFU/m3)

Broj kolonija bakterija po kubičnom metru zraka
(CFU/m3)

Dopušteni broj kolonija bakterija prema POLISH standardu (CFU/m3)

Ukupne koliformne bakterije

0

266

300

Fekalni streptokoki

0

133

50

 

 

Zaključak

Jedna trećina svih oboljenja uzrokovana su biološkim agensima. U svijetu je ta činjenica prepoznata kao ozbiljna što potvrđuje i Popis profesionalnih oboljenja uzrokovanih biološkim agensima (PRILOG – Tablica 5) koji je izradilo Državno Ministarstvo New Yorka, Odjel za industrijsku higijenu.
Profesionalne biološke opasnosti nastaju izlaganjem radnika biološkim agensima ovisno o njihovu poslu. Agensi koji uzrokuju bolest, osim  putem kože, gutanjem i ubodom, unose se i udisanjem, bilo da su mikroorganizmi vezani uz čestice prašine ili kao slobodni oblici.  U popisu se navode profesionalna zanimanja, moguće bolesti koje se mogu razviti kod radnika, ovisno o poslu koji radi te uzročnici svih potencijalnih bolesti.

Tvrtka ANT d.o.o. obavlja potrebna uzorkovanja prema standardnom postupku usklađenom sa Eu propisima i osigurava analizu mikroorganizama u ovlaštenoj ustanovi prema standardu ISO 17025 te izdaje zapisnik u skladu s Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN br. 155/08).

 

  Obratite se s punim povjerenjem na:
ANT, laboratorij za analitiku i toksikologiju d.o.o.
Medarska 69 10090 Zagreb    tel/fax: 01 3863 391  e-pošta: ant@ant.hr
 

 

PRILOG
Tablica 5. Popis profesionalnih oboljenja uzrokovana biološkim agensima

BOLEST

ZANIMANJE

PUT ULASKA

OSNOVNE POSLJEDICE

PREVENCIJA I KONTROLA

Antraks (bakterije)

Veterinari, ratari, mesari,
radnici u tvornici tekstila, kože, vune, i tepiha; uzgajivači stoke

Izravan dodir sa zaraženim životinjama, koža, vuna

Groznica, mialgija, dispneja, cyanosis, anoreksija

Kontroliranje prašine u industrijskim tvornicama, zaštitna odjeća, odgovarajuće pospremanje, inspekcija kože i životinja, detekcija, izolacija i rušenje, zaraženih kaveza, sterilizacija dlake, vune i kože

Ascariasis (paraziti)

Ratari, kopači jama, uzgajivači, radnici na rekreaciji

Ubrizgavanje ličinke

Trbušna bol, bronhopneumonija, crijevno začepljenje

Četkanje radnog mjesta, odgovarajuća zdravstvena zaštita i osobna higijena

Aspergillosis (gljive)

Ratari, mlinari, uzgajivači i rukovatelji ptica

Udisanje spora

Sinusitis, untarnji absces

Respiratori, odgovarajuće održavanje hrane za stoku i platforme u uvjetima suše

Bruceloza (bakterije)

Radnici u klaonici, radnici na održavanju biljaka, veterinari, radnici na pakiranju mesa i inspektori

Posjekotine ili ogrebotine kože, ubrizgavanje, udisanje, dodir sa zaraženim životinjama

Groznica, glavobolja, mialgija, gubitak težine

Zaštitna odjeća (rukavice, maske za lice, zaštitne naočale), sanitarna i higijenska uvježbanost, pravilno liječenje posjekotina i ozljeda, uništavanje zaraženih životinja i tkiva

Candidiasis (gljive)

Perači posuđa, konobari,kuhari, pekari, peradari, radnici na pakiranjima, radnici na konzervama

Oralno

Kožne, oralne i vaginalne povrede, čirevi, pneumonija, proljev

Zaštita za ruke (kreme i rukavice), zdravstvo

Bolest mačje ogrebotine (virusi)

Rukovatelji sa psima i mačkama, posjednici laboratorijskih životinja, veterinari

Puknuća u koži, ogrebotina životinje

Limfadenitis, glavobolje, groznica, mialgija, anoreksija

Zaštitne rukavice i odjeća, trenutna pozornost na ogrebotinu

Kromoblastomikoki (gljive)

Radnici na farmi, na otvorenim prostorima

Puknuće kože na rukama ili nogama

Kožne povrede, dermalni abscesi, fibroza

Zaštitne cipele i pokrivala za noge

Kokidioidomikoze (gljive)

Poljoprivrednici, radnici sa migrantima, ratari, građevinari, rušioci

Udisanje spora i zaražene prašine

Zimica, groznica, kašljanje, bolovi u prsima, pleuralno izlijevanje, granulom, abscesi

Maske za lice, respiratori, kontrola prašine u područjima kod namakanja ili zamašćivanja zemlje,ceste itd., asfaltiranje gdje je potrebno

Corynebacterial infekcije (bakterije)

Uzgajivači stoke, dobavljači ovci

Udisanje, kožna trauma, dodir sa nosiocem

Groznica, bolovi u prsima, kašljanje, grlobolja, natečeni limfni čvorovi

Zaštitna odjeća da bi se spriječilo ozljeđivanje kože i dlanova, kontroliranje muha koje grizu

Creeping erupcija (paraziti)

Kopači jama, vrtlari, zidari,
komunalni radnici, radnici

Prodiranje kože zaraženom ličinkom

Svrbež, plućne bolesti, pruritis

Kontrola psa i mački, nošenje zaštitne odjeće (čizme i rukavice)

Dermatofitoza (gljive)

Ratari, rukovatelji i čuvari životinja i ljubimaca, uzgajivači goveda

Dodir

Povrede na koži, noktima i stopalima

Osobna higijena, sterilizacija, zdravstvo

Ebola virusna infekcija (virusi)

Medicinsko osoblje

Nesterilne igle i šprice,dodir tekućine sa oštećenjem

Groznica, pobolijevanje, povraćanje, proljev, krvarenje

Korištenje samo sterilizirane opreme, izbjegavanje svakog dodira sa zaraženim materijalom

Erysipeloid (bakterije)

Peradari, mesari, ribari

Dodir puknuća na koži ili dlanovima sa nosiocem životinjskog izmeta, površinske ili riblje sluzi

Eritem, lmfadenitis, povrede, artritis

Zaštitne rukavice, hitno i pravilno čišćenje ozljeda na kože strujom pijeska, kontrola glodavaca

Gljivične bolesti (hipersenzitivna bolest)

Ratari sa sijenom, pilari, gljivari, radnici u industriji, poljoprivredi i na šećernoj trsci

Udisanje spora

Respiratorne infekcije, astma

Čišćenje produkata kontaminiranih plijesnima, ventilacija respiratori

Virusni hepatitis (virusi)

Radnici u zdravstvu, oralni kirurzi, radnici na pedijatriji

Fekalno-oralni prijenos ili prijenos sa roditelja

Žutica, groznica, anoreksija, mučnina

Sterilizacija instrumenata, ili korištenje dostupnih instrumenata, Sanitarno rukovanje otpadcima i injekcijama za gama globulin

Histoplazmoza (gljive)

Zaposlenici u štalama, prostorima za uzgajanje pilića; ratari, rušioci krovova

Udisanje, ubrizgavanje

Plućna histoplazmoza, Histoplazmoza usnica, nosa, usta, grla, pneumonija, meningitis,

Metode za kontrolu prašine(špricanje zemlje sa vodom,uljem, dezinficijensom ), korištenje maski

Hookworm bolest (paraziti)

Bosonogi ratari, kopači jama, radnici na kanalizaciji, radnici na rekreaciji

Prodor ličinke kroz kožu

Eritem, edem, probavne smetnje, anemija

Zaštitne cipele ili čizme, rukavice

Leptospirosis (bakterije)

Ratari, radnici na polju, radnici na šećernoj trsci i na pakiranju, proizvođači stoke, veterinari, peradari, ribari, radnici na kanalizaciji

Bakterijski prodor kroz puknuća na koži, ubrizgavanje, dodir sa zaraženom vodom koja sadrži zaraženi urin

Groznica, glavobolja, drhtavica, konjunktivitis, žutica, encefalitis, krvarenje

Zaštitna odjeća, čizme, rukavice, kontrola glodavaca, pravilna odvodnja tekućeg otpada, osobna higijena

Muzački čvorovi  (virusi)

Mljekari, ratari koji rade na proizvodnji mlijeka, veterinari, uzgajivači goveda

Ulaz virusa kroz puknuća na koži

Čvorovi, povećane limfne žlijezde, glavobolja, pobolijevanje, groznica

Zaštitna odjeća i rukavice, osobna higijena

Mycetoma (gljive)

Ratari

Prodor kože

Povrede

Spriječiti probijanja kože, osobna higijena

Miobakterijska bolest (bakterije)

Zdravstveni radnici, patolozi, laboranti, dobavljači tropskih riba, ribari

Ubodne rane ili puknuća na koži

Bradavičasti čvorovi, granulomske povrede

Zaštitne rukavice, hitan tretman ozlijede

Newcastle bolest (virusi)

Peradari, veterinari, virolozi

Udisanje, ubrizgavanje, dodir

Lakrimacija, srednja groznica, faringitis, konjunktivitis

Oprez u identificiranju i rukovanju sa zaraženim pticama, zdravstvo

ORF (virusi)

Pastiri, radnici sa stokom, strigači, veterinari koji rade sa ovcama i kozama

Puknuća na koži, dlanovima i ostalim izloženim područjima

Povrede, groznica, limfangitis, limfadenitis

Osobna higijena, kontrola sijena

Kuga (bakterije)

Pastiri, ratari, uzgajivači, geolozi

Ugrizi zaraženih buha

Upaljene limfne žlijezde, izloženost infekciji i ispljuvcima, plućna oboljenja

Kontrola i osiguravanje od ulaska štakora, imunizacija osoba koje su izložene riziku, zaštitna pokrivala, čizme, rukavice

Q groznica
(rikecioze)

Mljekari, uzgajivači, stočari i klaoničari, kožari i vunari, radnici koji održavaju biljke

Udisanje zaražene prašine, Dodir sa zaraženim životinjama ili materijalima

Groznica, pneumonitis, anoreksija, upala srčane opne

Kontrola stočnih produkata, Cijepljenje radnika koji su izloženi visokom riziku

Bjesnoća
(virusi)

Veterinari, radnici u životinjskim laboratorijima, radnici, ratari, poštari

Ugriz bijesne domaće ili divlje životinje

Akutni encefalitis, glavobolja, mučnina, groznica, anoreksija

Izbjegavanje ugriza životinja i trenutan tretman ugriza, cijepljenje domaćih životinja i kućnih ljubimaca, kontrola pasa lutalica

Groznica mišjeg ugriza (bakterije)

Uništavači, sanitarni inspektori

Ugriz zaraženog štakora

Groznica, zimica, glavobolja, , mialgija, grlobolja, limfna oboljenja

Program za kontrolu miševa, Zaštita od mišjeg ugriza, dezinfekcija ozljede

Groznica opažena na Stjenjaku (rikecioze)

Radnici na otvorenim prostorima, šumari, uzgajivači, komandosi, uzgajivači, građevinari, drvosječe

Ugriz krpelja, dodir kože sa tkivom ili fekalijama krpelja

Groznica, glavobolja, drhtavica, mialgija, osip, krvarenje

Izbjegavanje područja sa krpeljima, korištenje sredstava za zaštitu od insekata i insekticida, čišćenje žbunja

Salmonela (bakterije)

Radnici u kavanama, zaposlenici u kantinama, prerađivači mesa i peradi, veterinari

Izravno oralno ili fekalno-oralno

Proljev, crijevna groznica, dizenterija, povraćanje

Zdravstvo, osobna higijena, pravilno rukovanje hranom, kontrola glodavaca i insekata

Schistosomiasis (paraziti)

Radnici na navodnjavanju

Dodir sa zaraženom vodom

Groznica, bolovi u trbuhu, kolitis

Zdravstvo, kontrola puževa, biološka kontrola

Sporotrichosis (gljive)

Ratari, vrtlari, hortikulturisti, cvjećari, medicinski radnici

Ulaz zaraženog blata ili trna kroz puknuća na koži

Čvorovi, povrede, čirevi na izloženim područjima

Zaštita ruku i dlanova sa dugim rukavicama da bi se spriječio dodir sa krhotinama, trnovima i zemljom, pravilno čišćenje ozljeda

Plivački svrbež (paraziti)

Radnici oko vode, ronioci, brodograditelji, spasioci

Prodor puževa kroz mokru kožu (schistosome cercarie)

Lokalni svrbež,
edem, svrbež

Kontrola puževa, špricanje vode sa formaldehidom, smjesta i potpuno osušiti namočenu kožu

Tetanus (bakterije)

Izlaganje lomljivim i prodornim traumama, ratari, uzgajivači, građevinari

Puknuća kože od prodiranja ili ozljeda smrskanja

Toksični grčevi, asfiksija

Potpuno očistiti ozljedu, liječiti sa globulinom ili antitoksinom nakon izlaganja

Tuberkoloza (bakterije)

Zdravstveni djelatnici, laboratorijski djelatnici, čuvari životinja

Udisanje uzrokovanog agensa, dodir sa povredom

Plućna tuberkuloza, groznica, kašljanje, mršavljenje, meningitis, osteomijelitis

Zaštitna odjeća i maske, osobna higijena, odgovarajuće rukovanje sa otpadom, izolacija zaraženih pojedinaca

Tularemija (bakterije)

Šumari, mesari, radnici koji održavaju biljke, kuhari, ratari, dobavljači ovci,

Ugrizi muha, krpelja i ostalih nosioca kroz otvore na koži

Čir na lokaciji, upala limfnih žlijezda, glavobolja, mialgija, zimica, groznica

Ventilacija laboratorija, čizme, zaštitne gumene rukavice, zaštita protiv insekata

 

Ova metoda zaštićena je kod Hrvatske autorske agencije kao originalna metoda tvrtke ANT.

 

 

Tvrtka ANT d.o.o. posjeduje potvrdu da je stručno i tehnički osposobljena za ispitivanja bioloških štetnosti. Za pitanja vezana uz iste, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91