headerphoto

 

Elaborat zaštite okoliša

za zahvat za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš

 

NAPOMENA: Za izradu Elaborata zaštite okoliša za zahvate za koje je propisana obveza procjene utjecaja na okoliš, kliknite ovdje.

Izrađujemo Elaborate zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš (EZO).

Ovlašteni smo od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu predmetnih Elaborata.

 

Za pitanja vezana uz Elaborate, kontaktirajte nas na:

Email: ant@ant.hr

Tel./fax.: 01/386-33-91

 

 

 

Detaljan popis svih naših ovlaštenja možete naći ovdje, a popis tipova elaborata koje izrađujemo možete pogledati ovdje.

 

Što je Elaborat zaštite okoliša (EZO)?

Za neke zahvate nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš, ali se u projektnoj ili natječajnoj dokumentaciji zahtijeva izrada Elaborata zaštite okoliša, kojime se se utvrđuje je li zahvat prihvatljiv za okoliš.

Elaborat služi kao stručna podloga za utvrđivanje prikladnosti zahvata za okoliš obzirom na potencijalni utjecaj istog.

Elaborat zaštite okoliša sadrži sljedeća poglavlja:

  1. Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata
  2. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata
  3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš
  4. Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša
  5. Izvori podataka.

 

     
 

 

aštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014