headerphoto

(Ostale fotografije se nalaze niže)

 

Oprema kojom raspolažemo

 

Sva niže navedena oprema u vlasništvu je tvrtke ANT. Navodimo manji dio instrumenata kojima raspolažemo.

Stalna ulaganja u najsuvremeniju mjeriteljsku opremu jedan je od ključeva uspjeha tvrtke ANT. Raspolažemo s najsuvremenijom opremom za praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak te opremom za mjerenje štetnosti u radnoj okolini. Osim mjerne opreme i instrumenata, posjedujemo praktički sve relevantne baze toksikoloških podataka izrađene s ciljem zaštite radnika na radnim mjestima, zaštite okoliša i za projektiranje širenja štetnih tvari u okoliš pri incidentima ili za proračun širenja štetnih tvari kao emisija u okoliš. Većina naših instrumenata su najnovija generacija, te na tržištu Europe i USA ponuda takvih sistema uglavnom nema kvalitetnija rješenja.

 

Popis nekih od naših instrumenata

Fotografije se nalaze niže

 • FT/IR DX 4000
 • SICK Gravimat SHC
 • Imisijski monitori za NO, NO2, SO2, H2S, i O3
 • Ekološka pokretna postaja
 • Vaisala meteorološka postaja na solarni pogon
 • Signal 3000
 • Fazno kontrasni mikroskop povećanje 400x sa kamerom
 • Fazno kontrasni mikroskom povećanje 1000x
 • Prijenosni instrumenti za uzorkovanje atmosfere
 • Miran 1Bx
 • Dräger MSI 150
 • Microtip - PID detectori
 • CMS
 • Miran 1A sa pisačem
 • Dräger Multivarn II
 • GA 2000
 • Dräger CMS (Chip Measurement System)
 • Casella Microdust Pro
 • Bukomjer Aclan Toulouse SdB01+
 • Testo 545 Luxmeter
 • Testo 400

 

FT/IR DX 4000

 

FT/IR DX 4000 - komplet

FT/IR DX 4000 - grijana jedinica

 
 

FT/IR DX 4000 - grijana jedinica

FT/IR DX 4000 - analizator s računalom

 
 

FT/IR DX 4000 - grijana sonda

Calcmet - upravljački software

 

Certifikati o osposobljenosti naših djelatnika za korištenje FT/IR instrumenta:

   
         

 

 

SICK Gravimat SHC

 

SICK glavna jedinica sa pripadajućim nastavcima

SICK mjerna sonda

 

 
 

Oprema za mjerenje emisija u TE Sisak (SICK)

Sick i sonda

 

Certifikat SICK-Gravimat SHC

 

Imisijski monitori

       
 

Imisijski monitori u JANAF-u

Imisijski monitori na servisu

 

 

Imisijski monitori

Imisijski monitori

 

Imisijski monitori za ozon

Imisijski monitori za H2S

 
 

Imisijski monitori za NO i NO2

Imisijski monitori za SO2 i H2S

 
 

Rack sa instrumentima

Ekološka pokretna postaja (EPP)

 

Kombi za mjerenje kakvoće zraka (imisije)

Unutrašnjost i detalje možete vidjeti

 

 

 

Vaisala meteorološka postaja na solarni pogon

Signal 3000

 
 

 
  Meteorološka postaja na solarni pogon, pogodna za lokacije bez pristupa struje    

 

 

Fazno kontrasni mikroskop

Fazno kontrasni mikroskop

 
 

 
 

1000x povećanje, s umjernicom prema standardu NIOSH 7400 za analizu azbestnih vlakana

400x povećanje, s kamerom i umjernicom prema standardu NIOSH 7400 za analizu azbestnih vlakana

 
 
Detalje možete vidjeti

 

 

Prijenosni instrumenti za uzorkovanje atmosfere

Prijenosni instrument za uzorkovanje atmosfere

   
 

   
 

Sa nastavcima za mjerenje ULČ, PM10 i PM 2.5

Uređaj pogodan za sve lokacije zbog rada na baterije    

 

 

Miran 1BX

Dräger MSI 150

 
 

IR Analizator MIRAN 1BX (Foxboro)

Instrument za mjerenje dimnih plinova

 
       

 

 

Microtip - PID detectori, i CMS

Miran 1A sa pisačem

 
 

 

 

 
       

Certifikati o osposobljenosti naših djelatnika za korištenje IR spektrometra Miran 1Bx i 1A:

   
         

Certifikati o osposobljenosti naših djelatnika za korištenje za Microtip instrumenta:

   
         

 

 

Dräger Multivarn II

GA 2000

 
 

 

 

 

Dräger CMS (Chip Measurement System)

Casella Microdust Pro

 
 

 

 

 

 

 

Bukomjer Aclan Toulouse SdB01+

Testo 545 Luxmeter

Testo 400

 
 

 

 

 

 

 

 

Kalibracijski plinovi sa atestima

Stakleni pribor za uzorkovanje dioksina i furana

 
 

 

 

 
       

Napomena: ovdje je naveden jedan dio instrumenata koji su u vlasništvu tvrtke ANT d.o.o.