headerphoto

 

Priopćenja i novosti

 • ANT d.o.o. je dana 21. i 22.10.2015. sudjelovalo na međulaboratorijskoj usporedbi za metode mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na mjerenjima za slijedeće parametre: temperatura, brzina strujanja, vlaga, čestice, HCl i HF. Od spomenutih 6 parametara, za parametre temperatura, brzina strujanja, vlaga, čestice, Z vrijednost je bio ispod 2, za parametar HCl organizator nije bio u mogućnosti izračunati zbog velikog rasapa podataka, dok za parametar HF Z vrijednost je bila iznad 3.
 • 21.01.2013.
   

  Dana 28. studenog 2012. tvrtka ANT d.o.o. prisustvala je predavanju pod naslovom Gospodarenje otpadom u Gradu Čakovcu (14–16 sati, dom HIS-a, Berislavićeva 6/I, soba 14) koje je održao Saša Avirović, dipl. ing. građ., Tehnički rukovoditelj (GKP Čakom d.o.o., Mihovljanska bb, 40000 Čakovec).

  Predavanje je bilo dio tribine ZAŠTITA OKOLIŠA U HRVATSKOJ U PROCESU PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI (EU) koju u 2012. godini organizira Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i časopis Kemija u industriji (KUI).

  Download

 

 

 • 21.01.2013. Dana 10. listopada 2012. direktor tvrtke ANT d.o.o. prisustvao je na događaju

  završna radionica projekta „Implementacija CAFE direktive u Republici Hrvatskoj“

  U srijedu, 10. listopada 2012. godine, u prostorijama Gospodarske komore grada Zagreba Agencija za zaštitu okoliša i Vlada Kraljevine Nizozemske održale su završnu radionicu G2G (government to government) projekta „Implementacija CAFE direktive u Republici Hrvatskoj“.

  Za devet mjeseci Republika Hrvatska će postati punopravna članica Europske Unije. Iz tog razloga zadnjih godina sve snage Agencije za zaštitu okoliša su usmjerene na pripremu za nove obaveze u praćenju i izvješćivanju o stanju okoliša prema EU Direktivama.

  Cilj navedenog projekta bio je ojačati kapacitete Agencije za zaštitu okoliša za provedbu obveza izvješćivanja prema Europskoj uniji u području kvalitete zraka te unaprijediti kapacitete drugih ključnih dionika za procjenjivanje razina onečišćenja kao i izradu akcijskih planova i primjenu mjera za smanjenje onečišćenja zraka.
  Radi se o bilateralnom projektu između Republike Hrvatske  i Kraljevine Nizozemske u vrijednosti od 150.000 eura, odnosno njihovog Nacionalnog instituta za zdravlje i zaštitu okoliša.

  Glavni korisnik projekta je bila Agencija za zaštitu okoliša, a sudjelovali su i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni hidrometeorološki zavod te Grad Zagreb, čiji su predstavnici također sudjelovali na radionici.

   

Projekt „Implementacija CAFE direktive u Republici Hrvatskoj“ se sastojao od tri glavne aktivnosti koje se odnose na implemenatciju odredbi Direktive o čišćem zraku u Europi (Clean Air For Europe- CAFE directive (2008/50/EC):
• Prijenos znanja u izvršavanju obaveze propisane Odlukom Komisije (2004/461/EC) odnosno Upitnika za godišnje izvješćivanje o kvaliteti zraka
• Procjena onečišćenja iz prirodnih izvora odnosno prekoračenja koja se mogu pripisati zimskom posipavanju cesta pijeskom ili solju
• Razmjena iskustva s Kraljevinom Nizozemskom o određivanju sadržaja i implementaciji akcijskih planova za kvalitetu zraka

Sve tri aktivnosti su uspješno provedene uz interaktivnu diskusiju i učenje u prijateljskoj atmosferi. Znanje i iskustvo stečeni na ovom projektu kao i dobivene preporuke će pomoći Republici Hrvatskoj u ispunjavanju obaveza izvješćivanja o kvaliteti zraka prema Europskoj Uniji odnosno Europskoj Agenciji za zaštitu okoliša. Projekt je započeo je u ožujku 2011. godine i trajao do listopada 2012. godine.

 

 

 • 23.07.2012. [Update] web stranice o Izradi studija o utjecaju na okoliš (SUO) i elaborata u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš . Za detalje kliknite ovdje ->>.
 

 

 • program IPARD, 2012. Za više informacija kliknite ovdje ->>.
 

 

 • Novosti: Pozivamo Vas na predavanje "Azbest u okolišu", koje održava Zvonko Habuš, osnivač naše tvrtke, te prof.dr.sc. Esad Prohić sa Prirodoslovno matematičkog fakulteta. Događaj je u organizaciji Hrvatskog društva inženjera i tehnologa i Kemije u industriji, te će se održati u srijedu 28. ožujka 2012., od 14-16 h, adresa:Berislavićeva 6/I, Zagreb.
  Za više informacija kliknite ovdje.
   
 
  Za download cijelog predavanja, kliknite ovdje.

 

 
 

Priopćenje za javnost, 11.11.2010.

 

Priopćenje za javnost, 30. 9. 2010.

 

 

SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA u ranijim godinama

 • 2010. - HGK, 19.i 20.siječanj: Radionica "Direktiva o kakvoći zraka i čistijem zraku za Europu 2008/50/EZ" , predavači: dr.Ott i dr.Schlachta iz bavarske agencije za zaštitu okoliša te Bavarskog državnog ministarstva okoliša i javnog zdravstva
 • HGK 2009. - svibanj: Predavanje o kakvoći zraka uz saobraćajnice Zagreba
 • 2009., 28.travnja - Rijeka: Predavanje o azbestu na regionalnoj međunarodnoj konferenciji oboljelih od azbestoze sa sudjelovanjem parlamentaraca (Hrvatska, Slovenija, Italija)
 • 2009. - veljača, Split predavanje pod naslovom: Istina o azbestu *
 • 2008. , ožujak - Konferencija o energetici te izložba, Dubai
 • Teheran - 2008., konzultacije o patentnim pravima PCT13-*
 • HGK 2006. - Stručno savjetovanje: Deponijski plinovi, teorija i praksa u provođenju Zakona i sanacija
 • INOVA 2005 - 30. hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem. Organizator: Hrvatski savez inovatora, Mjesto održavanja: Zagrebački velesajam, Zagreb, Vrijeme održavanja: 08. - 12. studenog 2005. Dobivena zlatna medalja
 • HGK - Radni sastanak o primjeni Zakona o zaštiti zraka na deponijima. Organizator: ANT d.o.o. i Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliš, Mjesto održavanja: Zagreb - Prostor HGK 10. i 11.studenog.2005.
 • Simpozij „Zaštita zraka 2005“ Organizator: Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka, Mjesto održavanja: Zadar(ANT održao dva predavanja), Vrijeme održavanja: 12. - 16. rujan 2005.
 • IMPEX - najveća svjetska izložba inovacija i novih proizvoda, Mjesto održavanja: Pittsburgh, Pennsylvania, SAD (osvojene dvije zlatne medalje), Vrijeme održavanja: 08 -11. lipanja 2005.
 • HGK - Radni sastanak o primjeni Zakona o zaštiti zraka i Zakona o zaštiti na radu za grupaciju prerađivača polimernih kompozita, Organizator: HGK i ANT d.o.o. Mjesto održavanja: Zagreb - Prostor HGK, Vrijeme održavanja: rujan 2004.
 • Tesla Ericsson - Predavanje o neionizirajućim zračenjima. Organizator: ANT d.o.o. i Tesla Ericsson, Mjesto održavanja: Zagreb - Prostor u Tesli Ericsson, Vrijeme održavanja: prosinac 2005.
 • 14. internacionalna konferencija "Air quality assesment and policy at local region and global scales", Dubrovnik 2003
 • COREMA, Automatizacija u prometu, Dubrovnik, 2002.
 • 3. Hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka '01", Šibenik, 2001.
 • 6. Međunarodni simpozij "Gospodarenje otpadom" - Zagreb, 2000.
 • 2. Hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka '99", Šibenik, 1999.
 • 5. Međunarodni simpozij "Gospodarenje otpadom", Zagreb, 1998.
 • 1. Hrvatski znanstveno-stručni skup "Zaštita zraka '97", Crikvenica, 1997.
 • Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina, Varaždin, 1996.
 • 4. Međunarodni simpozij "Gospodarenje otpadom", Zagreb 1996.

Popis profesionalno oboljelih od azbestoze u tvornici "Salonit-Vranjic"

Power Point predavanje od 07. svibnja 2009. u HGK Zagreb: "Prometni kolaps u Zagrebu"

Power Point predavanje od 28. travnja 2009. u Rijeci: "Istina o azbestu"

Međunarodni skup u povodu Dana žrtava oboljelih od azbesta 28. travnja 2009. u Rijeci

Power Point predavanje od 20. veljače 2009. u Splitu: "Skrivanje istine o azbestu"

Power Point predavanje: The value of microscopy analysis"

Power Point predavanje: Assessing risks of soil contamined with asbestos"

Priopćenje za javnost u povodu polemika oko izvješća o stanju okoliša u području bivše tvornice Salonit u Vranjicu

IZDAVAČKA DJELATNOST

Članovi Komisije koji su bili zaduženi 1993. godine za izradu dijela Pravilnika o MDK i BGV nikada nisu završili svoj posao, te u Pravilniku o MDK i BGV (NN 92/93) postoji samo prijedlog o MDK za neke prašine. Mi smo uočili da je propustom nadležnog Ministarstva jedno cijelo poglavlje industrijske toksikologije ostalo nepokriveno Nacionalnim propisom o MDK. U suradnji sa Svjetskom Zdravstvenom Organizacijom u Ženevi, objavili smo 2004. godine prijedlog MDK za 244 različite prašine i aerosole sa citiranim metodama uzorkovanja i analiza. U Priručniku je objavljen i primjer metodologije kako su utvrđene granične vrijednosti za određene vegetabilne prašine (Technical Report Series 684, WHO Ženeva).

 

 

Za sva pitanja slobodno nam se obratite na ant@ant.hr