headerphoto

Zaposlenje u ANT d.o.o.

Uvjeti i obrazac za prijavu

 

Ovisno o potrebama, zapošljavamo nove djelatnike - pretežno stručne suradnike - stručnjake zaštite na radu te, češće, stručnjake zaštite okoliša za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (m/ž).

 

Zaštita okoliša

Kadar koji zapošljavamo u poslovima zaštite okoliša je visoke stručne spreme iz područja odgovarajuće prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti odnosno struke.

Prednost za zapošljavanje imaju osobe koje imaju više godina (minimalno 3 godine, kako propisuje Zakon o zaštiti okoliša) iskustva u području rada zaštite okoliša, a posebice ako su radile puno radno vrijeme na stručnim poslovima zaštite okoliša a što uključuje izradu:

- elaborata zaštite okoliša

- elaborata i planova gospodarenja otpadom,

- stručnih podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole,
- raznih projekata,
- dokumentacije iz poslova zaštite zraka i analitike,
- studije i ostali poslovi usko vezani za djelatnost našeg poduzeća i dr.

Ukoliko je kandidat ujedno i voditelj stručnih poslova iz područja zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18; to možemo smatrati prednošću.

Dodatno iskustvo kandidata u područjima usko povezanima s područjima zaštite okoliša i gospodarenjem otpadom posebno će se vrednovati, no nisu uvjet. Područja koja su vezana su: zaštita zraka, zaštita prirode, mjerenje emisija, ispitivanje kvalitete zraka, zaštita na radu itd.

 

Zaštita na radu

Kadar koji zapošljavamo u poslovima zaštite na radu je visoke stručne spreme te posjeduje minimalno 2 godine iskustva u poslovima zaštite na radu nakon položenog općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, sukladno važećim propisima.

 

Opće informacije

Ukoliko ste zainteresirani za zaposlenje u ANT d.o.o., molimo Vas da ispunite upitnik niže, i pošaljete svoj životopis te reference/potpisne strane, ukoliko ih posjedujete. Informacije iz upitnika prenose se automatski na naš e-mail te u bazu podataka. Vaše informacije neće se koristiti niti u kakve druge svrhe niti prosljeđivati ikome izvan našeg poduzeća.

U slučaju da trenutno imamo otvoreni natječaj za traženje novog djelatnika (što slobodno u ovom trenutku provjerite na portalima poput moj-posao.net i sličnima)  ili smo ga ovih dana planirali otvoriti; postoji mogućnost da kandidata odmah pozovemo na razgovor u prostorije našeg poduzeća za prvi intervju.

Stoga, slobodno što detaljnije ispunite obrazac priložen niže.

Želimo Vam u svakom slučaju da nađete posao koji ćete voljeti raditi, u ugodnoj atmosferi i sa svim uvjetima koji bi Vam bili zadovoljavajući u nadolazećim poslovnim uspjesima.