headerphoto

 

Zaštita na radu

 

Obratite nam se za sljedeće stručne poslove iz područja zaštite na radu:

ZAŠTITA NA RADU

  • Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
  • Ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu (plinovi, prašina i azbest)
  • Osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)

 

 

 

Popis svih naših usluga možete vidjeti na

a detaljan popis svih naših ovlaštenja možete naći

 

 

 

 

 

     
 

 

aštita atmosfere - Zaštita okoliša - Zaštita prirode - Emisije / imisije - Studije / analitika - Zaštita na radu - Biološke štetnosti - Azbest - Procjena opasnosti - Akustika - Neionizirajuća zračenja - Stručni poslovi iz zakona o sanitarnoj inspekciji - Minimalno tehnički uvjeti - Stručni poslovi prema FDA - USA - Izrada dokumentacije prema HRN / ISO 11014